A A A

Nauczyciele


Lista nauczycieli Technikum Kolejowego w Bydgoszczy,
którzy mieli z nami cokolwiek wspólnego:
Podano w kolejnosci: imię, nazwisko oraz przedmioty i zajęcia, które były związane z daną osobą:

Magdalena Koralewska - wychowawca w 1 i 2 klasie, fizyka, ochrona i kształtowanie środowiska, chemia (fakultet),
Anna Bachorz - wychowawca w klasach 3-5 , język polski,
Franciszka Wegner - matematyka,
Edward Małachowski - dyrektor, podstawy elektrotechniki,
Jerzy Manikowski - pracownia elektryczna i telekomunikacyjna,
Jerzy Domański - pracownia elektryczna i telekomunikacyjna, urządzenia telefoniczne i telegraficzne, urządzenia teletransmisyjne,
Rafał Retecki - urządzenia telefoniczne i telegraficzne,
Zbigniew Smutek - urządzenia telefoniczne i telegraficzne,
Ryszard Szczerban - urządzenia radiowe i telewizyjne,
Adam Ledziński - podstawy elektroniki i telekomunikacji, miernictwo elektryczne i telekomunikacyjne,
Krzysztof Sikora - fizyka,
Anna Minerwin - fizyka,
Zygmunt Bińkowski - język niemiecki,
Anna Wolnik - język niemiecki,
Jacek Dobucki- język niemiecki,
Zbigniew Mikołajczak - pracownia elektryczna i telekomunikacyjna, miernictwo elektryczne i telekomunikacyjne,
Jerzy Hermanowski - pracownia elektryczna i telekomunikacyjna,
Bogumiła Tojza - Domańska - przysposobienie obronne, bezpieczeństwo i higiena pracy,
Anna Środa - chemia,
Mirosława Ledzińska - wychowanie fizyczne,
Andrzej Hanyżewski - wychowanie fizyczne,
Maria Szymańska - podstawy technologji i konstrtukcji mechanicznych,
Łucja Jastrzębska - historia, geografia, wiedza o społeczeństwie,
Anna Barbachen - historia (fakultet),
Marek Ostrowski - zarys kolejnictwa,
ks. Krzysztof Wrześniak - religia,
Hanna Pawlak - ekonomika transportu kolejowego,
Tadeusz Pracki - podstawy elektroniki i telekomunikacji,
Jerzy Tyszko - podstawy elektroniki i telekomunikacji,
... oraz wiele innych, anonimowych osób ...
Opracował: Michał Żurawski