A A A

witamy


Witamy na stronie Tele96,


absolwentów Technikum Kolejowego w Bydgoszczy


A.D. 1996,


techników telekomunikacji


o specjalności telekomunikacja kolejowa